Yoga Hela Året 

 

   Träna med eller utan bindning 

 • 499kr/mån med 6 mån bindningstid

 • 599kr/mån utan bindningstid

        Ett månadskort hos oss ger dej följande 

 • Tillgång till 10 pass i veckan med stor variation

        (Utbud av pass ökar allteftersom medlemsantalet ökar)

 • 10% rabatt på workshops

 • 10% rabatt på alla varor i butiken Sköna bönor· 

     

Generella Villkor 

 1. Medlemskapet, "Yoga hela året" hos Sköna Bönor Ekonomisk Förening är personligt. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning.

 2. Medlem är skyldig att omgående meddela Sköna Bönor EF vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. 

 3. Medlem måste uppvisa giltigt medlemskort till varje pass och hålla sig uppdaterad på de villkor och instruktioner som gäller vid träning.Vid förlust av månadskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till personal, som då utfärdar ett nytt kort. 

 4. Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. 

 5. Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på en månad. Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas. 

 6. Ändringar och/eller uppsägning av medlemskap skall ske via e-mail till info@skonabonor.com 

 7. Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott.

 8. Månadskortet med 6 månaders bindningstid betalas via faktura och skickas till medlem via mail. 

 9. Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år.  

 10. Utebliven betaling av månadsavgift kommer att leda till avstängning från träning.

 11. Vid eventuella prisjusteringar av månadskort, meddelas detta via vår webbsida och e-mail 45 dagar innan det träder i kraft. Prisjustering kan ske pga ökad kostnadsnivå eller statliga avgifter.

 12. Sköna Bönor EF är inte pliktiga att återbetala träningsavgift pga sykdom eller bristande bruk av vårt träningserbjudande.

 13. Medlem ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i den träning som Sköna Bönor EF erbjuder. Träning sker på eget ansvar. Sköna Bönor EF från skriver sig allt ansvar för personskader och skador på medförd utrustning som uppstår under eller i samband med sitt besök hos oss. Sköna Bönor EF ersätter inte bortglömda kläder/utrustning eller personliga ägodelar.  

 14. Sköna Bönor EF förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande schemalagda pass och  förnyelse av utrustning.

 15. Sköna Bönor EF förbehåller sig rätten till att hålla stängt på helgdagar och stora högtider och reducera träningserbjudandet under industri semesterperioden. 

 16. Medlem åtar sig att möta upp senast 10 min innan passet börjar. Vid sen ankomst vill man inte kunna delta på passet.  

 17. Om man är förhindrad till att komma på anmält pass, skall en avanmälan ske 4 timmar innan passet. Vid upprepade glömda av anmälningar belastas medlem med 135 kr per pass.

 18.  Sköna Bönor EF har nolltolerans vad gäller bruk av dopningsklassade preparat. Vi tar därför avstånd från doping och tillåter oanmälda dopingkontroller. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44). 

 19. Personuppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Begränsade öppettider under Covid-19

Måndag - Torsdag: 11:00-17:00
Vi är ofta på plats tidigare så är dörren öppen så välkommen in!

 Tel: 0526-45 95 95
Oslovägen 44, 45235 Strömstad

info@skonabonor.com

© 2018 Sköna Bönor